پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  • AR
آدرس صحیح مرکز

آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Pain Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical

Sciences, Ahvaz, Iran
مرکزتحقیقات درد ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
 
لوگوی مرکز تحقیقات درد

خدمات الکترونیک

General Statistics
Total Site Statistics 5318
Best Site Statistics Day 1/19/2019
Best Site Statistics Count 89
Today Site Statistics 0
Yesterday Site Statistics 1

گروه دورانV5.5.2.0